When Ordinary Becomes Extraordinary


Nai Lert Butler ได้ผสมผสานเสน่ห์ของการบริการในแบบไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ร่วมกับมาตรฐานการบริการบัตเลอร์ในแบบอังกฤษ ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีระดับ Nai Lert Butler เป็นสถาบันฝึกอบรมการบริการ Luxury Service โดยการฝึกสอนและรับรองจาก สถาบันบริติชบัตเลอร์ สหราชอาณาจักร โดยใช้หลักสูตรเดียวกับสถาบัน และยังผสมผสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการบริการของไทยที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ นายเลิศบัตเลอร์ยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการบัตเลอร์ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย เพื่อการบริการแขกคนพิเศษในโอกาสสำคัญๆ โดยบัตเลอร์มืออาชีพจากนายเลิศบัตเลอร์

Nai Lert Butler School


Butler Service Master Class
Butler Service Master Class
Nai Lert Butler & The British Butler Institute
หลักสูตรการบริการบัตเลอร์ระดับ มาสเตอร์คลาส จากความรู้ด้านการบริการมากว่า 30 ปี ของปาร์คนายเลิศร่วมกับมาตรฐานการบริการแบบบัตเลอร์อังกฤษ นำเสนอหลักสูตร 5 วันด้วยหัวข้อการอบรมรอบด้าน ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม การบริการส่วนบุคคล และแนวคิดการให้บริการสำหรับลูกค้าสำคัญ ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ให้บริการค...
British Butler Excellence
British Butler Excellence
The British Butler Institute
หลักสูตร British Butler Excellence หลักสูตรเน้นวิธีการสาธิตการให้บริการที่สำคัญของการเป็นบัตเลอร์เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะของ พนักงานผู้ให้บริการ แต่ละหัวข้อจะมีการอธิบาย ระดมความคิด สาธิต และบทบาทสมมติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ เนื้อหาในสถานการณ์เหมือนจริง
Flower Design Course
Flower Design Course
Nai Lert Butler
หลักสูตรอบรมการจัดและตกแต่งดอกไม้จากนายเลิศบัตเลอร์ ตลอดระยะเวลาครึ่งวัน จากนักจัดดอกไม้ผู้มากประสบการณ์จากปาร์คนายเลิศ ผู้ริเริ่มการจัดงานดอกไม้ในโรงแรมแห่งแรกของประเทศไทยมากว่า 30 ปี ให้ผู้เรียนได้ทดลองการจัดช่อและแจกันดอกไม้ ในทุกโอกาสสำคัญ ผ่านการเรียนรู้ศิลปะการจัดดอกไม้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้...
น้องเปลว, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้ความรู้ใหม่ๆ เยอะมาก จริงๆ แล้วหนูคิดว่าสิ่งที่ Mr. Gary สอน สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกแผนกในโรงแรมได้เลยค่ะ
— น้องเปลว, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Nai Lert Butler ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิต / นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมการฝึกอบรมคอร์ส Butler ครั้งแรกของเมืองไทยโดย Mr.Gary Williams ผู้อำนวยการ The British Butler Institute เมื่อเดือนเมษายน 2019

น้องมุก, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Beyond my expectation
— น้องมุก, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หนี่งในผู้ที่ได้รับทุนเข้าฝึกอบรม Royal Butler Service Essentials Training Program และ Professional Housekeeping Training Program ได้เล่าความประทับใจจากคอร์สที่ได้เรียนให้เราฟัง Nai Lert Butler ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิต / นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมการฝึกอบรมคอร์ส Butler ครั้งแรกของเมืองไทยโดย Mr.Gary Williams ผู้อำนวยการ The British Butler Institute เดือนเมษายน 2019