About

About Nai Lert Group

Your Unique Experience Starts Here


ขอต้อนรับคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา ผ่านประสบการณ์ของวิถีการกิน อยู่ หลับนอน ที่ประณีต แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของพระยาภักดีนรเศรษฐ หรือ นายเลิศ เศรษฐบุตร อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานปาร์คนายเลิศ

มาร่วมแบ่งปันมรดกแห่งวิถีชีวิตและแก่นของคุณค่าที่ยังคงมีชีวิตชีวาจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนานมากกว่าร้อยปี

Home

ความเขียวชอุ่มร่มรื่น ความทรงจำในแผ่นไม้และอิฐแต่ละก้อน การต้อนรับด้วยไมตรีที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างพิถีพิถัน ผสมผสานกันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า "บ้าน" ซึ่งเรายินดีให้คุณเรียกที่นีว่าบ้านเช่นกัน

Taste

เส้นทางของรสชาติที่เริ่มจากรสชาติคลาสสิกดั้งเดิม ผ่านการจัดแต่งอย่างมีรสนิยมตามพิธีรีตองของงานสังคมชั้นสูง เติมเต็มด้วยสัมผัสของนักชิมอาหารระดับโลก จนมาเป็นรสชาติในแบบฉบับปาร์คนายเลิศ เชิญสัมผัสประสบการณ์กับรสชาติอันโดดเด่นของเราในรูปแบบร่วมสมัย

Life

เรื่องราวของครอบครัวเรา แต่ละหมุดหมายแห่งความทรงจำ คุณค่าอันเป็นที่รักและยึดมั่น ชีวิตของเราที่เคยเป็นมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ทวดนำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเรียนรู้การมีชีวิตจากการใช้ชีวิต

Our Essence & Personality


สานต่อวิถีการกิน อยู หลับนอน ที่ประณีตบรรจงของคนรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อเติมเต็มประสบการณ์และความรู้สึกรื่นรมย์ให้แก่คนรุ่นปัจจุบัน

รอบรู้
พิถีพิถันในรสนิยม
มีมารยาท
สง่างาม
เฉลียวฉลาด
ปราดเปรื่อง
มีความรื่นรมย์

"นายเลิศมิได้สร้างปาร์คขึ้น เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนส่วนตัวเท่านั้น แต่ได้เปิดกว้างให้คนทั่วไปเข้ามาเที่ยวหย่อนใจได้ในเช้าวันอาทิตย์ อีกทั้งยังเปิดให้ลูกเสือเข้ามาใช้เป็นสถานที่พักแรม โดยไม่หวงห้ามอีกด้วย..."